Su Arıtma Membran Çeşitleri

Su arıtma membran çeşitleri; sektörde kullanılan bir çok çeşit membran filtre vardır. Membran filtre (Ters Osmoz) cihazlarda kullanılan çok küçük gözeneklere sahip bir filtre çeşitidir. Milimetrenin on milyonda biri küçüklüğünde gözeneklere sahip olan membran filtre,  yarı geçirgen bir zar filtredir. Suyun sertliğini düzenler ve suyu molekül düzeyinde filtre ederek, suyunuzda bulunabilecek kurşun, baryum, krom, civa, sodyum, florür, nitrit, nitrat ve selenyum gibi kirletici maddeleri arıtır.

Membran Filtre Yapısı ve Çalışma Prensibi

Su moleküllerinin 0.0001 mikron yarı geçirgen zar boyunca su basıncı ile zorlandığı süreçtir. Membranın uzun tabakalara sarmal ve  spiral bir biçimde içi boş bir merkezi tüp etrafında sarılır. Bu yuvarlanmış konfigürasyona genelde spiral  membranı veya modül denir. Farklı su miktarlarını işlemek için farklı boyutlarda mevcutturlar.Evsel kullanımda kullanılacak ürünün yapım aşaması ile endüstriyel alanda kullanılacak olan farklıdır. Tipik olarak, evde su arıtımı için bir modül, 2 “çap ve 10” uzunluğunda olduğu kadar endüstriyel kullanım için bir modül 4 “çapında ve 40” uzunluğunda olabilir.

Membran filtre arıtım yapması için belli bir basınç gereklidir. Suyu zar zarfından zorlamak için enerjiyi temin eden bu basınç, onu istenmeyen maddeden ayırır. RO’nun en şaşırtıcı özelliği, geride bırakılan maddelerin otomatik olarak atık su boşaltımına yönlendirilmesi, böylece geleneksel filtreleme cihazlarında olduğu gibi sistemde birikmemeleri önlenmiş olur. Bu, işlenmemiş suyun (besleme suyu) bir kısmı kullanılarak, reddedilen maddeleri boşaltma alanına taşımak ve böylece zarın temiz kalmasını sağlamak suretiyle gerçekleştirilir. RO membranlarının bu kadar uzun süre dayanabilmesi ve yıllarca çalıştıktan sonra bile minimum bakımla yeni gibi çalışabilmesinin sebebi budur.

Su arıtma sektörünün gelişmesi ile bu alanda yapılan çalışmalar ve kullanılan ürünlerin de çeşitliliği artmaya başlamıştır. Her alanda kullanılan su arıtma membran filtreler farklı bir üretime sokulmuştur. Yüksek basınçta çalışan membran filtreler ile düşük basınçta çalışan membran filtreler biribirinden farklıdır.

Membran Filtre (Reverse Osmosis)Kullanım Alanları

  • Deniz suları
  • Yüzey Suları
  • Yer Altı Suları