Ro Endüstriyel Membran Temizliği & Yıkaması & Değişimi

Ro Endüstriyel Membran Filtre; Temiz su elde etmek için kullanılan yöntem olan Ters Ozmos, şehir hatlarındaki,kuyu suları,yüzey suları ve deniz sularında bulunması muhtemel kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kirlilik unsurlarını uzaklaştırabilen bir filtrasyon sistemidir. Membran filtre; çok küçük gözeneklere sahip olup sudaki maddeleri filtreleme işlemi yapar. Bu sistem hem evlerimizde hem de endüstriyel alanda kullanılmaktadır.

Ro Endüstriyel Membran Yıkama

Reverse Osmosis sistemler genel olarak pahalı olduğu düşünülmektedir. Özellikle Membran filtrelerin değişim zamanlarında çıkan maliyetler kullanıcıları sıkıntıya sokmaktadır. İşte bu yüzden başka çözümler aranmaktadır. Örneğin değişimden önce kullanılan membran filtrenin ömrünü uzatmak veya da yıkama işlemi yaparak eski performansı olmasa da belli bir süre daha kullanımını sağlamak.

Ters Ozmos membranı bakım işlemi sistem performansını artırmak ve zarların  ömrünü uzatmaya yardımcı olmak için yapılan işlemdir. Elbetteki her üretim yapan makine gibi Endüstriyel ters ozmos Su arıtma cihazlarının da belli kullanımdan sonra bakıma ihtiyacı olmaktadır. Reverse Osmosis Endüstriyel Su arıtma alanında temiz su kullanımı için en ideal sistemdir. Bu sistem ile ihtiyacınız olan su değerini alarak kullanım yapabilirsiniz.

Membran Üretim suyunun bağlı olduğu şartlar

  • Ham su iletkenliği,
  • Akış hızı,
  • Sıcaklık,
  • Geri kazanım oranı,
  • Kirlenme,
  • Membran yaşı

Endüstriyel Membran filtre Değişimi

Tüm Reverse Osmosis membranları, , besleme suyundaki kirli suyu filtrelemeye  devam ettiği için, Reverse Osmosis Membran zarının kirlenmesi veya filtre edilen suyun debisi düşmesi nedeniyle  periyodik temizlik gerektirir. Sonuç, daha yüksek işletme basınçları, daha yüksek işletme maliyetleri ancak daha az verim ve daha düşük kalitedir.

RO membran filtre değişiminin en yaygın sebebi, mevcut sistemin istenen kalitede su üretmemesidir.  Örneğin, membranlar kirlenirse ve geçirgenlik kalitesi zayıfsa, membran yıkaması üretim suyu kalitesinin iyileşmesine neden olacaktır. Buna ek olarak, daha yüksek bir akış hızında veya düşük bir besleme sıcaklığında veya daha düşük bir geri kazanımda çalışmak da üretim suyu kalitesini artıracaktır.

Membranları yüksek akış hızı ve debilerde çalıştırmak üretim yüzdesini artırabilir ancak membranların daha hızlı kirlenmesine neden olur.  Genel olarak, membranlar kirlendiğinde ve yıkama işlemi ile arzu edilen kalitede su elde edilemiyorsa membran değişimi zamanı gelmiştir.

Üretim kalitesi, conta sızıntısı veya membran hasarı gibi mekanik sorunlardan kaynaklanabilir. Membran kılıflarının kontrolü muhtemel conta sızıntılarının veya hasarlı membranların belirlenmesine yardımcı olacaktır. Çoğu kez; sorunlu contalar ya da hasar gören membranlar değiştirildiğinde üretim suyu kalitesi iyileşebilir. Membranlarda hasar oluşmuşsa nedeni mutlaka araştırılmalıdr. Membranları değiştimek nedenleri değiştirmez ve eğer membran hasarının nedenleri tespit edilmezse yeni membranlarda da aynı sorunların yaşanması muhtemeldir.
Üretim suyu gereksinimleri uygulamadan uygulamaya farklılık gösterir. Ultra saf su uygulamaları genelliklereverse osmosis (ters ozmoz) membran elementlerinden çok yüksek reddetme oranları, endüstriyel ve içme suyu uygulamaları orta düzeyde reddetme oranları, sulama suyu uygulamaları ise düşük düzeyde reddetme oranları gerektirir. Bu tür cihazların tasarımında firma bu projelendirmeyi yapmaktadır. Yani her alanda kullanılan cihaz farklıdır.Bu yüzden belli tonajlar vererek cihaz siparişi vermek çok doğru değildir.

Membran elemanları yaşlandıkça ve bozuldukça RO sistemindeki besleme basıncı artabilir. Çoğu durumda, yüksek basınç pompası tarafından istenen besleme basıncı, istenilen üretim suyu akışını sağlamak için daha da yükselir. membranların etkili bir şekilde temizlenmesi bu durumu düzeltmenin en iyi yoludur.

Ro Endüstriyel Membran Filtre Değişimi

Fark basınç ve besleme basıncının düşürülemediği durumlarda membranların değişmesi gerekebilir. Bazı RO tesisleri, tüm membranları aynı anda değiştirilirken bazı tesislerde membran değişimleri parça parça yapılabilmektedir. Membranların ne şekilde değişeceğine partikül durumuna göre karar verilir. Pek çok büyük tesiste her yıl bir ya da iki kılıf içerisindeki membranlar değiştirilir. Bu işlemde, yeni ve eski membranların yerlerine dair kayıtların düzgün tutulması önemlidir.

Ro Membran Filtre Değişimi

Sisteme kurulan yeni elemanlar her zaman kuyruk içine yerleştirilmelidir
basınçlı kapların konumları. Bu, bu “yeni” elemanların taşması engellenir ve bu nedenle erken kirlenir. Genellikle kaptan çıkan elementler kurşun zarlardır çünkü bunlar en sıkı çalışanlardır (en yüksek akı hızında çalışırlar ve çoğu zaman kirlenirler). Bunu yapmak için, tüm elemanların tamamen çıkarılması ve yeniden yüklenmesi gerekebilir veya çok dikkatli bir şekilde kurşun unsurların sökülmesi ve ardından kalan elementler yavaşça ileri doğru itilmesi gerekir. Bunu hızlı bir şekilde yapmamaya özen gösterilmelidir; aksi takdirde brin keçeleri, elemanların basınçlı kap içine sıkışmasına neden olabilecek şekilde devrilebilir (devrilme) olabilir.

Ro Endüstriyel Membran Değişim Süreleri

RO Endüstriyel  Reverse Osmosis sistemi için, kullanılan suyun değerlerine ve fark basınca   bağlı olarak membran temizliği her 12-24 ayda bir gerekli olabilir. Periyodik temizleme yapılmazsa, sonradan yapılacak olan standart temizleme yöntemleri etkili sonuç vermeyebilir. Membran temizliği sökülerek mi yapılır sorusunun cevabını sistemin incelenerek verilmesi gerekir.

Dış membran temizliğinin, RO zarlarının temizlenmesi için en etkili yöntem olduğu kanıtlanmıştır. Merkez Su arıtma Teknolojileri firmamız,  membran zarlarınızı yeni performansa yakın hale getirmeye yardımcı olmak için yüksek kaliteli temizleme solüsyonlarıyla etkili bir temizleme yöntemi kullanarak Membran zarı temizleme konusunda uzmanlaşmıştır. Yapılan İşlem Membran yıkama Kimyasalları ile  yapılmaktadır. Bu kimyasalların çözeltisi ve ısı değerleri düzgün ayarlanarak belli basınçlarda yıkama işlemi yapılmalıdır. Reverse Osmosis Temizleme solüsyonlarını firmamızdan temiz edebilirsiniz.