Su Arıtma Membran Filtre Değişimi ve Kullanım Ömrü

Su arıtma membran filtre değişimi; su arıtma cihazları üzerindeki en önemli filtre hatta ana filtre olarak değerlendirilen filtrenin değişmesidir. Reverse Osmosis Su arıtma yönteminin keşfi ile ortaya çıkan membran filtreler su arıtma cihazı üzerindeki en önemli görevi üstlenmiş filtrelerdir.

Su arıtma cihazları belli aşamalardan oluşan filtre yapısına sahiptir. Bu cihaz üzerindeki filtrelerin hepsinin ayrı ayrı görevleri vardır.Elbetteki her kullanılan ürün gibi su arıtma cihazlarında kullanılan filtrelerinde kullanım ömrü vardır.

Su arıtma cihazı membran filtre ömrü; kullanıldığı alandaki suyun değerlerine göre ve kullanım kapasitesine göre değişim göstermektedir. Örneğin ülkemiz şartlarında batı illeri ile doğu illeri arasında membran filtre kullanım süreleri değişim göstermektedir.Çünkü her bölgede kullanılan şebeke suyu değerleri birbirinden  farklıdır.

Evsel Su Arıtma Membran Filtre değişimi; aslına bakılırsa birazda diğer filtrelerin görevlerini yerine getirmesine bağlıdır. Çünkü evsel su arıtma cihazlarında kullanılan sistemde genel olarak membran filtre önüne konulan filtreler daha çok membran filtreye yardımcı olmak için tasarlanmış filtrelerdir. Bu filtreler ne kadar iyi görevini yaparsa membran ömrü de o kadar uzun gider.

Su Arıtma Membran Filtre Nasıl Değiştirilir ?

Su arıtma cihazlarında membran filtre değişimi nasıl yapılır ile alakalı bir çok görsel ve video bulabilirsiniz. Evsel Su arıtma cihazlarında kullanılan membran çeşitleri şekil veya marka olarak farklı olsa da yaptığı görev olarak birbirinin aynısıdır. Kullanıcılar bazen membran filtre değişimini kendi yapmak isteyebilir.

Yukarıdaki şekle bakarak membran filtre değişimini gerçekleştirebilirsiniz.

Membran Filtre Kullanım Süresi ve Değişimi zamanları

Aslında yukarıda anlattığımız gibi su arıtma cihazlarında membran filtre değişimi zamanı biraz zor belirlenir. Fakat arıtma firmaları bulunduğu bölgelerinin şebeke suyunun değerlerini bildikleri için az çok bir yorum yapabilirler. Ancak genel olarak oluşmuş bir kanaat olarak Membran filtre kullanım süresi minimum 3 yıldır. Bu aralıkta başlayarak uzun yıllar boyu kullanım sağlayabilirsiniz. Elbette daha kısa zamanlarda ortaya çıkabilir. Fakat bunlar için aksi durumlar ortaya çıkması gerekir. Sistem ile alakalı bir arıza olabilir. Gelen suyun değerleri değişkenlik gösterebilir. Bir çok sebep olabilir .