Hastane/Laboratuvar Su Arıtma Sistemleri

Hastane su arıtma sistemleri; bir çok alanda kullanılan su arıtma sistemleri sağlık sektöründe de büyük önem arz etmektedir. Su arıtma artık hayatımızın tüm alanlarına yayılmaya başlamıştır. Bir çok alanda neredeyse zaruri duruma gelmiştir. Hastane ve laboratuvar gibi alanlarda da çok önemli işlevi vardır.

Hastane de bir çok bölüm ve ünite vardır.Bunların ihtiyaç duyduğu suyun değerleri aynı olmayabilir. Özellikle Diyaliz için kullanılan suyun değeri ile laboratuvar ortamındaki su değerleri birbirinden farklı olabilir.  Bu da suyun belli aşamalardan geçirilerek istenilen değerlere getirilmesi için laboratuvar su arıtma sistemi planlamasının yapılması demektir.

Hastanelerde ihtiyaç duyulan suyun kullanım alanlarını şu şekilde sayabiliriz…

  • Kullanım suyu olarak (tuvaletler, lavabolar, )
  • Temiz su (İçme suyu ) üretimi
  • Sterilizasyon üniteleri
  • Laboratuvarlar (Tahliller için)
  • Diyaliz üniteleri
  • Mutfak ve çamaşırhaneler
  • Hastane atık suları

Hastane Su Arıtma Cihazları; istenilen suyun kapasitesi ve parametre değerlerine göre tasarlanmalıdır. Birde hastanenin kullandığı su çok önemlidir. Eğer Hastane Kuyu suyu kullanımı yapıyor ise sistem ona göre seçilmelidir. Kuyu suyu arıtma sistemleri için öncelikle analiz yapılması da çok doğru olur.

Ayrıca hastanelerde kullanılan Medikal malzemeler içinde su arıtma sistemleri kullanılır. Medikal Su arıtma Sistemleri kurulması planlanan cihaza göre seçim yapılarak değerler ayarlanmalıdır.

Hastane merkezi arıtma sistemi haricinde gelen hastalar ve hasta yakınları için veya da çalışan personel için hastane katlarına arıtmalı su sebilleri sıcak ve soğuk su veren  cihazlar konularak insanların kullanımına açılabilir. Bu sayede her kata veya uygun alana konulan bu sebiller ile insanlar temiz su ihtiyaçlarını karşılamış olurlar.