Kuyu Suyu Arıtma Yöntemleri

Kuyu suyu arıtma yöntemleri; Yer altında çıkan suları içme suyu veya kullanım suyuna çevirmek için uygulanan yöntemlerdir. Bu suların en önemli kaynağını yağışlar oluşturur. Kuyu suyu denilen su, tüm bu kaynakların sondaj edilerek elde edilen derinlikten çıkarılan suyu ifade etmektedir.

İçme ve kullanma sularını oluşum ve sağlanış biçimlerine göre üç ana grupta toplayabiliriz:

  • -Yağış suları (sarnıçlarda biriktirilen sular)
  • -Yüzeysel sular (nehir, göl, baraj vb.)
  • -Yeraltı suları (kaynak ve kuyular)

Kuyu Suyu Arıtma Cihazları

Yer altından çıkan suların gerek yağmurlardan gerek ise bulunduğu bölgenin jeolojik yapısından ötürü sürekli değişkenlik gösteren sulardır. Bu sular belli aşamalardan geçirilerek kullanım ve içme suyu olarak kullanılmaktadır. İşte bu suyun işlemlerden geçerek temiz ve kullanılabilir olmasını sağlayan ekipmanlara Kuyu Suyu Arıtma Cihazları diyoruz. Bu tür suları istediğimiz seviyeye getirmek için kullanmış olduğumuz değişik yöntemler vardır.

Kuyu Suyu Arıtma Cihazları

Kuyu Suyu Ön Filtreleme

Yer altından çıkarılan suyun ilk önce içerisinde bulunan kaba tortuları almak gerekir. Ayrıca yer altından çıkan suyun bulanık olma ihtimali yüksektir. Bu kaba tortuları ve bulanıklığı gidermek için güzel bir ön filtreleme sistemi kullanmalısınız. Bu filtrenin mineral yapısından tutun mineral dizilimine kadar çok düzenli ve tertipli bir çalışma yapılmalıdır. aksi halde istenilen sonuç elde edilemeyebilir.

Kuyu Suyu Dezenfeksiyon Sistemi

Kuyu sularını dezenfekte etmek için genel olarak suyun çıkış noktasına veya da depoladığınız alana dozajlama yöntemi ile yapabilirsiniz. Örneğin dalgıç pompanın çıkış borusu üzerine bir bağlantı yardımı ile klor dozajlayarak veya da kuyu suyunu depoladığınız tank vesaire alana da klor verilerek bir çökeltme sağlanarak su dezenfekte edilmiş olur. Fakat klor kansorejen bir içeriğe sahip kimyasal olduğu için tekrar bu sudan arındırılması gerekmektedir.

Ters Ozmos Yöntemi ile Kuyu Suyu Arıtma

Kuyu suyu arıtma yapılmadan önce su analizi mutlaka yapılmalıdır. Bu nasıl bir sistem kullanacağınız konusunda size tasarım için bilgi verir. Sudaki tuz oranı yüksek çıkan yerlerde sadece ön filtreleme yetmeyebilir. Bu sistemin arkasında Ters Ozmos cihazı kullanarak sistem verimli bir şekilde çalıştırılabilir. Bu sayede kaliteli su elde edilir. Reverse Osmosis sistemi ile kuyu suyu arıtımı daha uzun ömürlü ve içme suyu şeklinde su elde etmemizi sağlar.