Kuyu Suyu Arıtım da Kullanılan Filtreler

Kuyu Suyu arıtma da kullanılan filtreler; genel de istediğimiz su değerine göre değişim gösterebilir.  Arıtmanın amacı kullanım suyu arıtma mı yoksa içme suyu arıtma mı bu kuyu sularında yapılacak işlem olarak önemli bir kriterdir.

Kuyu suları  toprağın altından sondaj edilerek çıkarılan su manasına gelmektedir. Belli bir derinlikten çıkan bu sular  yağan yağmurlardan oluşan yağış suları (sarnıçlarda biriktirilen sular),yüzeysel sular (nehir, göl, baraj vb.) ve yeraltı suları (kaynak ) olarak çeşitlendirilir. Bu kadar farklı kaynaktan beslenen kuyu suları bazen iklime bazen mevsime ve bölge şartlarına göre değişim göstermektedir. yani değişken bir özelliğe sahiptir. bu dikkate alınarak su arıtma sistemi tasarımı yapılmalıdır.

Kuyu suyu arıtma filtreleri; tasarım yapılırken kapasite seçimi de çok önemlidir. bir daire içinde tasarım yaparak cihaz seçimi yapabilirsiniz. Koskoca bir şehir içinde bir tasarım yapabilirsiniz. Bu yüzden kapasite seçimi çok önemlidir.

Kuyu suyunda kireç alma işlemi; genel olarak bu sular belli bir karışıma sahip oldukları ve yer altından çıktıkları için geçtikleri tüm taş ve topraktan onların karakteristik özelliğini alarak geçerler. Bu da kuyu sularında kireç oranını arttırır. Kuyu suyu yumuşatma sistemi için önce suyun analizi yapılarak sertlik oranını görmeliyiz. Bu orana göre cihaz seçim işlemi yapılarak su istenilen seviyeye getirilmelidir.

Kuyu Suyu Arıtma Filtreleri

Kuyu Suyu  Arıtma da Kullanılan Filtreleme Sistemleri

  • Kuyu Suyu Kum Filtre Sistemi ( Kaba tortu,bulanıklık gibi şeylerin arıtımı için)
  • Kuyu Suyu Dezenfeksiyon Sistemleri ( Klor dozajlama veya Ultraviole yöntemi)
  • Kuyu Suyu Aktif Karbon Filtre Sistemi ( Sudaki İnorganik Maddelerin Arıtımı için)
  • Kuyu Suyu Yumuşatma Sistemi( Sudaki Kireci almak için)
  • Kuyu Suyu Ters Ozmos Sistemi ( Sudaki Bakteri ,virüs ve askıda bulunan tüm parametrelerin giderimi için)

Yukarıda bahsi geçen sistemlerin birkaçını kullanarak da arıtma işlemi yapabilirsiniz. Tamamını kullanarak da arıtma sistemi yapılabilir. Bu dediğimiz gibi kullanım suyu veya içme suyu kalitesindeki su seviyesine göre değişmektedir.