Antiskalant Kimyasalı ve Arıtma da Kullanımı

Antiskalant dozajlama

Antiskalant kimyasalı; ters ozmos (Reverse Osmosis) su arıtma sistemlerinde  membranları korumak ve ömrünü uzatmak için kullanılan bir kimyasaldır.  Reverse osmosis membranları gelen suyun değerine göre çabuk kirlenir ve ultrafiltrasyon da olduğu gibi mekanik olarak olarak temizlenemez.Kirlenmeyi önlemek ve membran yüzeyini temizlemek amacıyla yapılan çalışmalar ve geleneksel uygulamalar yetersiz kalır. İşte bu yüzden belli bir kimyasal şartlandırıcı ile bu membranları korumak için böyle kimyasallar kullanılmaktadır.

Antisklant genel olarak ön filtrasyondan sonra Reverse Osmosis membranına belli bir çözelti haline getirilerek dozajlama yapılır. Bu çözelti iyi ayarlanmalıdır. Bu sayede membranın ömrünü uzatarak daha fazla çalışmasını sağlayabiliriz. Ters Ozmos sistemlerinde kullanılan ekipmanlar pahalı malzemelerdir. Özellikle Reverse Osmosis Membran Fiyatı çok yüksektir. İşte o yüzden bu sistemde membran filtreyi ne kadar koruyabilirsek sistemin ömrü ve verimi o kadar uzun olur.

Reverse Osmosis Sistemlerinde  Membranların Verimli ve Uzun Ömürlü Çalışması için Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;

  • Ters Ozmos sistemi öncesinde çok iyi bir ön filtrasyon sistemi kurulmalıdır.
  • Suyun belli bir ısıya ayarlanması üretimin verimini arttıracaktır.
  • Sistem kurulmadan önce yapılan analize göre membran seçimi yapılmalıdır.
  • Uygun ve doğru antiskalant seçimi ve çözeltinin doğru ayarlanması gerekir.,
  • Membranların kimyasal yıkamasının yapılacağı zaman membranların yapısına zararlı kimyasallardan          kaçınılması,
  • Membranlar cilt hassasiyetindedir ve cilde temasta zarar veren hiçbir kimyasalın kullanılmaması gerekmektedir.