Ters Osmoz Cihazı Tasarımı

R.O. cihazı, üzerinde Membran kapları, R.O. membranları, bir pompa, vanalar, borular ve bazı ölçü birimleri ve bunları kontrol eden bir ana panodan yapılmış bir sistem olarak kabul edilebilir. Ancak, basit gibi görünen bu sistemde membran türünün ve miktarının seçimi, membranın ham su tarafındaki su hızı, membran içinden suyun diğer tarafa geçiş hızı, gittikçe mineral oranı artan ham suyun kristal üreterek membranları tıkama risklerinin hesabı gibi birçok hassas noktaları dikkate almak gerekir. Yanlış tasarımı yapılan R.O. cihazlarının membranlarının çok az ömürlü olduğunu ve bu cihazları kullanan işletmelerin bir iki yılda bir R.O. membranlarını yenilediklerini, ucuz mal satın aldım diye övünen işletmelerin R.O. cihazını çok pahalıya mal ettiklerini görüyoruz. İyi tasarlanmış ve iyi bakımı yapılan bir R.O. cihazının membranları genelde 5 ile 7 yıl kadar görev yapar ve bu süre sonunda cihaza yeni membranlar takılır.

Atık Su Miktarı: R.O.nun çalışma şekli insan ve hayvandaki böbreklerin çalışmasını andırır. Böbrek, kandaki zararlı nesneleri ayırır ve bir miktar su ile bunları idrar olarak vücut dışına atar. R.O. cihazı da sudaki mineralleri ayırır ve bunları dışarı atabilmek için bir miktar suya ihtiyacı vardır. Mineralleri  atmak için yeterli miktarda su olmazsa, ayni böbrek taşı misali R.O. içinde de taşlar oluşur. Bu nedenle, ham suda bulunan mineral miktarına göre ve R.O.nun üreteceği su miktarına göre atık su  oranı hesap edilir. Örneğin çok mineral içeren deniz suyunu arıtan bir R.O.da atık oranı %60 kadarken, 1000 iletkenlikte bir kuyu suyu ile çalışan R.O. yalnızca %15 –20 kadar su atar. Su içinde bulunan ve kristal üretmeye meyilli olan Silikat, Kalsiyum ve Magnezyum minerallerinin çok yüksek oluşu tasarım şartlarını çok etkiler ve bu tür sular ile çalışan R.O. cihazları ancak çok su atarak sağlıklı çalışabilirler.

Çok az miktarda su üreten R.O. cihazlarında R.O. membran sayısı azdır.  Ham su, az sayıdaki membranlardan geçerken suyun büyük bir kısmı süzülmeden membranı terk eder. Bu nedenle, az su üreten R.O. cihazlarının üretim randımanı çok düşük olur ve bu cihazlar, ham su kalitesi çok kötü olmasa dahi (1000 mikroS/cm gibi) %60 – %80 kadar su atarlar. Ayni kalitede ham sudan 30 – 40 m³/saat su üreten bir R.O. cihazı ise yaklaşık %15 kadar su atar, dolayısı ile yüksek kapasiteli R.O. cihazları çok daha randımanlıdır.

1970 li yıllardan bu yana gelişmiş olan ve dünyadaki kullanımı çok yaygınlaşan R.O. cihazları artık ülkemizde de yerini almaya başladı. Proses suyu ihtiyacı yanında açık buhar kullanan işletmelere ve Enerji Santrallerine yüksek ekonomi sağlayan R.O. cihazını daha yakından incelemenizi ve işletmenize kazandıracağı avantajları hesaplamanızı tavsiye ederiz. R.O. Sistemleri hakkında daha fazla bilgi ya da hizmetlerimizden faydalanmak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.