İnsanın Su Gereksinimi

Toplumun su içme ve su kullanma gereksinimleri için kullandığı şehir şebekeleri, kuyu, çeşme ve gene aynı amaçlarla temin ettiği teknik metotlarla tasfiye edilmiş dere, nehir ve göl suları “içilebilir su” olarak tanımlanır. İçme ve çeşitli maksatlarda kullanılan, bu niteliği nedeniyle de insan sağlığı ile yakından ilişkisi olan suların tümüne “Alimentasyon suyu” denir. Genel olarak bir insanın biyolojik ihtiyaçlarını karşılaması ve yaşamını sürdürebilmesi için, günde ortalama 2-2,5 litre su tüketmesi gerekir. Ancak insanın ihtiyaç duyduğu su sadece yaşamını sürdürebilmesi için gereken miktardan ibaret değildir. Bir insanın sağlıklı bir biçimde yaşaması için gereken içme, yemek pişirme, temizlik, banyo, çamaşır gibi araçlarda kullanılacak su dikkate alındığında, kişi başına günlük ortalama kentsel su tüketim standardı 150 litreyi bulur.